Kolminkertaista toteutettujen ideoiden määrä

Työntekijät odottavat ideoiden ja aloitteiden jakamisen olevan yhtä helppoa ja osallistavaa kuin pikaviestimillä keskustelu. Falcony | Ideat varmistaa, että ideoinnista tulee osa jatkuvan parantamisen kulttuuria.

Kokeile ilmaiseksi
200,000+

Käyttäjää ympäri maailmaa

Vapauta luovuus tiimissäsi

Falcony | Ideat moninkertaistaa ideoiden ja aloitteiden määrän. Alusta kannustaa jatkuvaan parantamiseen ja innovointiin, osallistaen kaikki sidosryhmät yhteistoiminnalliseen ja luovaan prosessiin.

Kattava seuranta ja toteutus

Seuraa jokaista ideaa, aloitetta ja tehtävää havaintolistauksen avulla. Varmista kaikkien toimien perusteellinen loppuunsaattaminen ja ylläpidä näkyvyyttä ja vastuuvelvollisuutta koko organisaatiossasi.

Virtaviivaistettu ideoiden hallinta ja jakaminen

Tehosta ideoiden ja tehtävien jakelua Falcony | Ideat -palvelun avulla käyttämällä mukautettuja kategorioita ja reaaliaikaista reititystä. Mahdollistaa kaikkien, myös muiden kuin valtuutettujen henkilöiden, osallistumisen ideoiden käsittelyyn avoimien linkkien avulla.

Kerää ja edistä innovaatioita

Anna työntekijöiden keskustella vapaasti aloitteista ja edesauta ideoiden kehittymistä. Osallistamisen ja viestinnän yhdistelmä kasvattaa kulttuuria, joka edistää jatkuvaa parantamista ja innovointia.

Yhteistyön laajentaminen

Ota asiakkaat ja kumppanit mukaan ideoiden jakamiseen luomalla kontekstikohtaisia avoimia linkkejä. Näin varmistetaan, että myös urakoitsijat, toimittajat ja asiakkaat otetaan mukaan yhteistyöprosessiin, mikä rikastuttaa ideoiden ja aloitteiden monimuotoisuutta.

Aloita osallistaminen jo tänään

Aloita ilmainen kokeilu tai ota meihin yhteyttä keskustellaksesi siitä, miten voimme auttaa teidän organisaatiotanne.