Julkinen sektori

Julkinen sektori digitalisoituu yhä kiihtyvällä vauhdilla – oletteko mukana?

Osallista koko henkilöstö kehittämään turvallisuutta, toimitiloja, riskienhallintaa, ideointia ja paljon muuta. Falcony on kehitetty tuomaan kaikkien ääni kuuluviin ja teot näkyviin - myös mobiilissa.

200,000+

Käyttäjää ympäri maailmaa

Osallista työntekijät ja kansalaiset heidän toivomalla tavalla.

Valtava määrä poikkeamia jää tunnistamatta ja raportoimatta

Poikkeamat ja ongelmat on ensin tunnistettava, jotta ne voidaan korjata ja ennaltaehkäistä. Falcony auttaa sinua saavuttamaan tämän tuomalla eri prosessit ja toiminnot yhteen aidosti helppokäyttöiseen työkaluun. Näin madallat raportoinnin kynnystä ja valjastat kaikki silmäparit prosessin tueksi.

Yksi työkalu kaikkiin tarkastuksiin ja havaintoihin

Strategia luo suunnan, mutta tulokset syntyvät päivittäisistä tavoista ja niiden johdonmukaisesta toteutuksesta. Falconyn avulla osallistat sidosryhmät yhdellä helppokäyttöisellä ratkaisulla erilaisiin tehtäviin, kuten tarkastuksiin, poikkeamien raportointiin sekä havaintoihin. Helpottamalla raportointiprosesseja varmistamme sujuvan viestinnän.

Paranna viestintää ja tehosta dokumentointia

Jätä hyvästit pitkille sähköpostiketjuille, Word-dokumenteille ja tiedonjaon pullonkauloille. Keskitä kaikki raportit, tarkastukset, valokuvat ja poikkeamat yhteen alustaan, helpottaen näin tehokasta dokumentointia. Hyödynnä samaa alustaa ensisijaisena kanavana suoraan viestintään henkilöstön, palveluntarjoajien ja jopa kansalaisten kanssa.

Mitä asiakkaat sanovat meistä

"Olemme hyödyntäneet Falconya työturvallisuuden ja -suojelun tukena jo useamman vuoden. Käyttö on laajentunut ajan myötä turvallisuushavainnoista ja riskienarvioinneista muun muassa työpaikkaselvityksiin."

Johanna Aho

Riskienhallintapäällikkö

Osallista koko henkilöstö ruohonjuuritasolta johtoryhmiin

Joka ikinen meistä havainnoi jo ongelmia, puutteita ja poikkeamia, ja monet myös keskustelevat niistä keskenään. Suuri osa tästä tiedosta ei koskaan saavuta oikeaa tahoa raportoinnin kynnyksestä johtuen. Falcony tekee raportoinnista yhtä helppoa kuin WhatsAppilla viestimisestä.

Johda toimintaa ajankohtaisen tiedon ja kojelautojen avulla

Olipa kyseessä sitten työsuojelun, tietoturvan, teknisen toimen, koulutuksen, hoitoyksiköiden tai muiden operaatioiden johtaminen, voit seurata, raportoida ja tarkastaa kaiken Falconylla. Sisäänrakennetun analytiikan ja BI-integraatioiden avulla näet välittömästi, mitä priorisoida seuraavaksi.

Tyypillisiä käyttötapauksia
Työterveys ja turvallisuus

Onnettomuuksien raportointi ja tutkinta, vaarahavainnot, poikkeamaraportit, turvallisuuskävelyt, johdon kierrokset, EHS/HSEQ-auditoinnit, CAPA.

Toimitilajohtaminen

Toimitilatarkastukset, Palveluntarjoajien arvioinnit, Ennaltaehkäisevä huolto, Palvelupyynnöt, Rakennusjärjestelmän tarkastukset, Muuttotarkastukset.

Riskienhallinta

Strategiset riskit, rahoitusriskit, operatiiviset riskit, vaatimustenmukaisuuteen liittyvät riskit, mahdollisuudet, uhat, toimien hallinta, riskirekisteri. 

Fyysinen turvallisuus

Turvallisuustarkastukset, uhka-arviot, järjestelmähäiriöt ja keskeytykset, uhkailmoitukset, ryöstöt, CCVT-tarkastukset, häiriökäyttäytyminen, vartijakierrokset, turvapuhelut.

Poikkeamaraportointi

Onnettomuuksien raportointi ja tutkinta, vaarojen havainnointi, poikkeamien raportointi, työtilaukset, läheltä piti -tilanteet, turvallisuushavainnot, aloitteet ja ideat.


Whistleblowing

Anonyymi ilmoittaminen, Tapausten hallinta ja tutkimukset, Suojattu vuoropuhelu, Väärinkäytösten paljastamista koskevat käytännöt.

Toimialan asiakkaita
Aloita osallistaminen jo tänään

Aloita ilmainen kokeilu tai ota meihin yhteyttä keskustellaksesi siitä, miten voimme auttaa teidän organisaatiotanne.