Terveydenhuolto

Turvaa henkilökunnan ja potilaiden tyytyväisyys

Osallista koko henkilöstö mukaan laatu- ja turvallisuusraportointiin, jotta ongelmiin voidaan reagoida nopeammin.

200,000+

Käyttäjää ympäri maailmaa

Tehosta osallistamista

Lyhennä raportoitujen poikkeamien käsittelyaikaa

Kaikki poikkeamat sekä niihin liittyvät tiedot ja toimenpiteet voidaan kirjata yhteen järjestelmään. Selkeä työnkulku auttaa käsittelemään ja sulkemaan havainnot luottavaisin mielin. Falcony on helppokäyttöinen, eikä se vaadi ylimääräistä koulutusta.

Yksi kanava koko kenttähenkilöstön raportointiin

Falconyn avulla teet havaintojen ilmoittamisesta vaivatonta. Myös korjaavien toimenpiteiden seuranta on helppoa, sillä voit pyytää henkilökuntaa täyttämään pakollisia jatkokysymyksiä tapahtumista. Näin saadaan täydellinen yleiskuva, jonka avulla voidaan varmistaa, että käytännöt pysyvät vaatimusten mukaisina.

Mahdollista toimintojen välinen yhteistyö

Läpinäkyvyys parantaa ilmoitettujen poikkeamien hallintaa ja mahdollistaa oppimisen yli funktiorajojen. Falconyn avulla keräät kaikki tarkastukset ja havainnot yhteen paikkaan, jossa jaat niistä tietoa organisaation sisällä, sekä esität tarvittaessa tiedot myös viranomaisille.

Mitä asiakkaat sanovat meistä

"Yhteistyö Falconyn kanssa on ollut hieno kokemus. Työkalu oli helppo ottaa käyttöön minimaalisella koulutuksella."

Lisa O'Farrell

Laatu- ja potilasturvallisuuspäällikkö

Tunnista trendit ja analysoi juurisyitä

Trendit ja juurisyyt päivittyvät Falconyn mittaristoon reaaliajassa. Erilaisten raporttien laatiminen on helppoa ja voimme tarvittaessa integroida alustan myös valitsemaanne BI-työkaluun tai luoda tietokannasta suoran yhteyden tietovarastoonne.

Rajattomat auditointi- ja raportointimahdollisuudet

Järjestelmän sisällöt ovat täysin muokattavissa, joten voit kerätä eri prosessien, yksiköiden, potilastapausten ja laitteiden tarkastukset ja poikkeamahavainnot samalla työkalulla. Kun kaikki tieto on yhdessä paikassa, korjaavien toimenpiteiden hallinta on saumatonta ja reagointi nopeampaa.

Tyypillisiä käyttötapauksia
Fyysinen turvallisuus

Turvatarkastukset, Uhka-arvioinnit, Järjestelmäviat ja keskeytykset, Uhkaraportit, Ryöstöt, CCVT-tarkastukset, Häiritsevä käyttäytyminen, Vartijakierrokset.

Työterveys ja turvallisuus

Onnettomuuksien raportointi ja tutkinta, Vaarahavainnot, Poikkeamat, Turvallisuuskävelyt, Johdon kierrokset, EHS/HSEQ -auditoinnit, Palontorjuntatarkastukset, CAPA.

Riskienhallinta

Lääkkeiden auditoinnit, Vaatimustenmukaisuuden auditoinnit, Sairaustilannetarkastukset, Riskirekisteri, Riskienarvioinnit, Riskiraportointi.

Poikkeamaraportointi

Onnettomuuksien raportointi ja tutkinta, Potilasturvallisuushäiriöt, Vaarahavainnot, Ongelmaraportointi, Läheltä piti -tilanteet, Turvallisuushavainnot, Aloitteet ja ideat.

Toimitilajohtaminen

Toimitilatarkastukset, Palveluntarjoajien arvioinnit, Siivoustarkastukset, Ennaltaehkäisevä huolto, Palvelupyynnöt, Kiinteistölokit, Rakennusjärjestelmän tarkastukset, Tiketöinti.

Whistleblowing

Anonyymi raportointi, Tapausten hallinta ja tutkimukset, Suojattu vuoropuhelu, Whistleblowing käytännöt.

Toimialan asiakkaita
Aloita osallistaminen jo tänään

Aloita ilmainen kokeilu tai ota meihin yhteyttä keskustellaksesi siitä, miten voimme auttaa teidän organisaatiotanne.