Vuokra-asuminen

Vastaa asukkaiden laatuvaatimuksiin. Osallista kaikki sidosryhmät rapotoimaan ja tehosta vuokraustoimintaa nykyaikaisella mobiilialustalla.

200,000+

Käyttäjää ympäri maailmaa

Kaikki kiinteistöt yhdessä näkymässä

Paranna vuokralaiskokemusta järjestelmällisesti
Mobiili edellä kehitetty alustamme kattaa kaikki ennakoivat ja reaktiiviset raportointitarpeet siivouksesta huoltoon ja tilojen hallinnasta kiinteistönhallintaan. Yhdenmukaistamalla tarkastus- ja raportointikäytännöt kehität laatua, asukastyytyväisyyttä ja ratkaisuaikoja.
Helppokäyttöiset mobiililomakkeet kaikkiin prosesseihin
Tuo kaikki tarkastuspohjat ja lomakkeet samalle alustalle huollosta ja siivouksesta palontorjuntaan ja rakennusautomaatioon. Voit hyödyntää valmiita malleja tai luoda oman rakenteen itse.
Viesti saumattomasti, dokumentoi tehokkaasti
Unohda loputtomat sähköpostiketjut, Word-asiakirjat ja portinvartijat. Dokumentoi kaikki raportit, havainnot, valokuvat ja ongelmat samalla alustalla, ja käytä samaa kanavaa viestiäksesi myös asukkaiden ja palveluntarjoajien kanssa.
Päivittäisistä tehtävistä tarkastuspohjiksi

Kaikki lähtee liikkeelle ajankohtaisesta näkymästä toimintoihin. Sen sijaan, että seuraisit tehtävien noudattamista passiivisesti, muuta kaikki sidosryhmät aktiivisiksi tarkkailijoiksi.

Vertaile tuloksia läpi organisaation

Vertaa tarkastusten tuloksia, poikkeamien ratkaisuaikoja ja palvelupyyntöjen tyyppejä reaaliajassa ja näe, mitkä tekijät vaikuttavat eniten toiminnan laatuun.

Mitä asiakkaat sanovat meistä

"Falcony auttaa meitä johtamaan laatua proaktiivisemmin ja lopultahan kiinteistön yleisilmeen nousu näkyy vuokralaistyytyväisenä."

Eero Kokkonen, ympäristöpäällikkö, LähiTapiola
Tyypillisiä käyttötapauksia
Palveluntarjoajien laadunvarmistus

Siivouksen laatutarkastukset, Kunnossapidon laatutarkastukset.

Huolto ja siivous

Siivoustarkastukset, Kiinteistöauditoinnit, Kunnossapidon tarkastukset, Ennaltaehkäisevä huolto.

Vuokraajan toiminnot

Muuttotarkastukset, Asuntotarkastukset.

Paloturvallisuus ja -suojaus

Palontorjuntatarkastukset, Valvontakameroiden tarkastukset, Turvallisuustarkastukset ja -havainnot.

Toimitilajohtaminen

Toimitilatarkastukset, Tekninen asianmukaisuus, Kuntotarkastukset, Vahinkoraportit.

Whistleblowing

Anonyymi raportointi, Tapausten hallinta ja tutkimukset, Suojattu vuoropuhelu, Whistleblowing käytännöt.

Aloita osallistaminen jo tänään

Aloita ilmainen kokeilu tai ota meihin yhteyttä keskustellaksesi siitä, miten voimme auttaa teidän organisaatiotanne.

We use cookies to optimise this website. By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.