Kauppakeskukset

Parhaat kauppakeskukset kohottavat yhteisöjään

Falcony osallistaa henkilökunnan, palveluntarjoajat ja vuokralaiset raportoimaan kaikki tarkastuksiin, poikkeamiin ja vuokralaisviestintään liittyvät asiat.

200,000+

Käyttäjää ympäri maailmaa

Ota todellinen selkeys toiminnastasi

Hyödynnä jokainen silmäpari

Jotta saat kattavaa palautetta kaikista turvallisuuteen ja laatuun liittyvistä prosesseista, raportointiin on saatava mukaan kaikki tahot henkilökunnasta palveluntarjoajiin, vuokralaisiin ja kävijöihin. Tämän saavuttamiseksi tarvitset alustan, joka toimii kaikilla päätelaitteilla myös offline-tilassa.

Täydellinen kiinteistön laadunseurantaan

Optimoi vierailijakokemusta tunnistamalla, seuraamalla ja korjaamalla pienimmätkin yksityiskohdat. Alustamme yhdistää raportoidut havainnot automaattisesti oikeisiin ihmisiin, jotta he voivat suorittaa korjaavat toimenpiteet viipymättä.

Tehosta vuokralaisviestintää

Tuo kaikki vuokralaisviestinnän osa-alueet tiedotteista myyntiraportteihin ja vuokralaisoppaista avainhallintaan yhteen näkymään. Falconyn avulla vuokralaiset löytävät tarvitsemansa tiedon, kun he sitä tarvitsevat.

Mitä asiakkaat sanovat meistä

"Voin suositella Falconya mille tahansa organisaatiolle, joka haluaa virtaviivaistaa sisäistä viestintäänsä, poikkeamien raportointia ja korjaavien toimien hallintaa."

Joni Rajamäki

Turvallisuuspäällikkö

Saa vierailijat tuntemaan olonsa kotoisaksi

Olette voittaneet vierailijoiden huomion ja saaneet heidät kauppakeskukseen. Teidän seuraava tehtävä on saada heidät tuntemaan olonsa kotoisaksi. Falcony auttaa teitä optimaalisen kävijäkokemuksen saavuttamisessa.

Hyödynnä kerättyä tietoa tehokkaasti

Kauppakeskus on monimutkainen toimintaympäristö, jossa piilevät ongelmat saattavat päästä kasautumaan ajan kuluessa. Analytiikka auttaa teitä havaitsemaan ne asiat, jotka jäisivät muuten kokonaan pimentoon.

Tyypillisiä käyttötapauksia
Vuokralaisten osallistaminen

Vuokaralaistiedotteet, Vuokralaisviestintä, Avain- ja käyttöoikeusoikeustilaukset, Myyntiraportit, Markkinointikampanjat, Vuokralaisoppaat.

Toimitilajohtaminen

Toimitilatarkastukset, Palveluntarjoajien arvioinnit, Ennaltaehkäisevä huolto, Palvelupyynnöt, Rakennusjärjestelmän tarkastukset, Muuttotarkastukset.

Fyysinen turvallisuus

Turvatarkastukset, Uhka-arvioinnit, Järjestelmäviat, Uhkaraportit, Ryöstöt, CCVT- tarkastukset, Häiriökäyttäytyminen, Myymälävarkaudet, Vartijakierrokset.

Työterveys ja turvallisuus

Onnettomuuksien raportointi ja tutkinta, Vaarahavainnot, Poikkeamaraportointi, Turvallisuuskävelyt, Johdon kierrokset, EHS/HSEQ -auditoinnit, Hygieniaraportointi, CAPA.

Asiakaskokemus ja laadunvarmistus

Asiakaspolun auditoinnit, Asiakaskokemuksen ongelmat, Laatutarkastukset ja auditoinnit, Konseptiauditoinnit, Päivittäinen avaustarkistukset, Visuaalisen myynnin auditoinnit, Mysteryshopping.

Whistleblowing

Anonyymi raportointi, Tapausten hallinta ja tutkimukset, Suojattu vuoropuhelu, Whistleblowing käytännöt.

Toimialan asiakkaita
Aloita osallistaminen jo tänään

Aloita ilmainen kokeilu tai ota meihin yhteyttä keskustellaksesi siitä, miten voimme auttaa teidän organisaatiotanne.