Logistiikka ja kuljetus

Logistiikka ja kuljetus

Logistiikka edellyttää operatiivista osallistamista. Paranna yhteistyötä ja tuo kenttätoimintoihin läpinäkyvyyttä mobiilialustamme avulla.

200,000+

Käyttäjää ympäri maailmaa

Saa todellinen näkyvyys toimintaasi

Osallista kaikki ja moninkertaista signaalit

Suurin osa tiedosta löytyy kentältä. Organisaation etulinja tarvitsee helpon tavan tulla kuulluksi riippumatta siitä, mihin osa-alueeseen heidän havaintonsa kuuluvat. Kerää lisää dataa ja tee epävarmuudesta ennustettavaa.

Kaikki tarkastukset ja havainnot yhdellä alustalla

Operatiivinen huippuosaaminen alkaa turvallisuudesta ja laadusta. Työntekijäsi eivät kuitenkaan ole asiantuntijoita määrittelemään, mihin kaikkeen heidän havaitsemansa ongelmat liittyvät. He haluavat vain ilmoittaa niistä mahdollisimman helposti.

Palauta toimitusketjun yhteistyö

Tiedon siiloutuminen hidastaa päätöksentekoa. Paranna sidosryhmien välistä viestintää lisäämällä avoimuutta ja mahdollistamalla korjaavien toimenpiteiden suorittaminen reaaliajassa, kuten organisaatiollasi ei olisi hierarkiaa.

Mitä asiakkaat sanovat meistä

"Falconyn käyttöönotto oli helppoa ja vastaanotto on ollut hyvä. Väittäisin, että aikasäästöt ovat olleet alussa n. 20 prosenttia, mutta uskon niiden kasvavan tulevaisuudessa."

Sampo Arppola, QHSE-johtaja, HUB Logistics
Liikuta tietoa kuten ihmisiä ja tavaroita

Teidän tehtävänä on saada ihmiset ja tavarat liikkumaan. Anna meidän auttaa teitä tekemään sama kriittisille tiedoille. Jaa poikkeamat ja ongelmat välittömästi oikeiden ihmisten kanssa, jolloin he voivat toimia heti.

Valitse reaaliaikainen analytiikka

Korvaa taustapeili tuulilasiin integroidulla HUD-näytöllä. Pysy toiminnan pulssilla ja paranna turvallisuus- ja laatuprosessejasi tehokkaan analytiikan avulla. Voimme myös auttaa teitä yhdistämään tietovirrat haluamaanne BI-työkaluun.

Tyypillisiä käyttötapauksia
Laadunvarmistus

5S auditoinnit, Gemba-kävelyt, 6S-kierrokset, Tuotetarkastukset, Toimitus- ja lähetystarkastukset, Hyväksymistarkastukset, Ajoneuvojen tarkastukset, CAPA.

Työterveys ja turvallisuus

Turvakävelyt, Johdon kierrokset, EHS/HSEQ -auditoinnit, Telinetarkastukset, Trukkien ja työvälineiden tarkastukset, CAPA.

Toimitilajohtaminen

Toimitila-auditoinnit, Tekninen asianmukaisuus, Kuntotarkastukset, Vahinkoraportit, Siivoustarkastukset, Kunnossapidon tarkastukset, Ennaltaehkäisevä huolto.

Poikkeamaraportointi

Onnettomuuksien raportointi, Vaarahavainnot, Poikkeamat, Läheltä piti -tilanteet, Turvallisuushavainnot, Aloitteet ja ideat.

Tietoturva

Turvatarkastukset, Tietoturvapoikkeamat, Turvakävelyt, Vartijakierrokset, Turvatarkastukset, Turvallisuusriskien arvioinnit.

Whistleblowing

Anonyymi raportointi, Tapausten hallinta ja tutkimukset, Suojattu vuoropuhelu, Whistleblowing käytännöt.

Aiheeseen liittyvät tapaustutkimukset
Aloita osallistaminen jo tänään

Aloita ilmainen kokeilu tai ota meihin yhteyttä keskustellaksesi siitä, miten voimme auttaa teidän organisaatiotanne.

We use cookies to optimise this website. By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.