Energiateollisuus

Epävarmuus edellyttää operatiivista osallistamista

Energiateolllisuuden muutokset edellyttävät nykyaikaisia työkaluja laadun, turvallisuuden, ympäristöasioiden ja operatiiviseen toiminnan johtamiseen.

200,000+

Käyttäjää ympäri maailmaa

Miksi Falcony

Osallista koko laajennettu työpaikka

HSEQ- ja turvallisuusjohtamisen haasteiden ja ongelmien asiantuntemus ei ole organisaation johdolla vaan ripoteltuna eri kenttätoimintojen välille. Osallista koko organisaation ja ulkoisten sidosryhmien tietotaito käyttöön selkeällä mobiilialustalla, joka madaltaa raportoinnin kynnystä ja lisää hyödynnettävän tiedon määrää.

Vähennä etulinjan kitkaa

On melko yleistä, että organisaatioilla on liian paljon työkaluja, joita on myös liian vaikea käyttää. On aika unohtaa nämä Word-dokumentit, Excel-taulukot ja ainoastaan tietokoneelle toimivat ohjelmistot. Falcony tuo yhteen näkymään kaikki havaintokategoriat ja tarkastukset, joita organisaationne tarvitsee.

Yhteistyöllä integroiduksi toimitusketjuksi

Estä eri sidosryhmien ja osastojen eriytyminen toisistaan helpottamalla asioiden toteuttamista selkeällä viestinnällä. Kun oikeat henkilöt saavat oikeat tiedot, ongelmiin pystytään puuttumaan reaaliaikaisesti aivan kuin organisaatiossa ei ole hierarkiaa lainkaan.

Mitä asiakkaat sanovat meistä

"Falconyn nykyaikaiset ja helppokäyttöiset mobiilityökalut ovat tuoneet merkittävän parannuksen turvallisuusauditointeihin."

Tuomo Linjala

Yrityksen turvallisuuspäällikkö

Kohdista resurssit tehokkaammin

Unohda portinvartijat. Kun oikeat tieto jaetaan pysty- ja vaakatasossa läpi organisaation, päätöksenteosta tulee tehokkaampaa. Ja kun näin tapahtuu, kehitysresurssit kohdentuvat luontaisesti sinne, missä niitä eniten tarvitaan.

Vertaa projekteja, asiakkaita ja alueita

Falconyn muuttaa määräaikaiset raportit reaaliaikaiseksi analytiikaksi. Havaitse trendejä, löydä pinnan alla kehittyviä muutoksia ja mukaudu näihin jatkuvasti. Mukautuminen on ehto menestyä nykypäivän epävakaassa, epävarmassa, monimutkaisessa ja moniselitteitteessä (VUCA) liiketoimintaympäristössä.

Tyypillisiä käyttötapauksia
EHS osallistaminen

Turvakävelyt, Johdon kävelyt, EHS/HSEQ -auditoinnit, Onnettomuuksien raportointi ja tutkinta, Turvallisuushavainnot, Läheltä piti -raportointi, CAPA.

Laadunvarmistus

5S-auditoinnit, Gemba-kävelyt, 6S-kierrokset, Tuotanto- ja laatutarkastukset, Poikkeamaraportointi, Ulkoiset tarkastushavainnot, CAPA.

Kokonaisturvallisuus

Turvatarkastukset, Uhka-arvioinnit, Järjestelmäviat ja keskeytykset, Kulunvalvontatehtävät, CCVT-tarkastukset, Vartijapyynnöt ja -kirjaukset.

Toimittajien osallistaminen

Toimittajien auditoinnit, Toimittajien itsearvioinnit, Poikkeamat, Toimitusketjun ongelmat, Toimittajaraportointi, Korvauspyynnöt.

Riskit ja vaatimustenmukaisuus

ISO 9001 -auditoinnit, ISO 14001 -auditoinnit, ISO 45001 -auditoinnit, CAPA, Riskienarvioinnit, Sisäiset auditoinnit, CAPA.

Whistleblowing

Anonyymi raportointi, Tapausten hallinta ja tutkimukset, Suojattu vuoropuhelu, Whistleblowing käytännöt.

Toimialan asiakkaita
Aloita osallistaminen jo tänään

Aloita ilmainen kokeilu tai ota meihin yhteyttä keskustellaksesi siitä, miten voimme auttaa teidän organisaatiotanne.