Ilmailuala

Turvallisuuden ja operatiivisen huippuosaamisen kiitotie alkaa täältä

Niin maassa kuin ilmassa, osallista kaikki sidosryhmät tarkastamaan ja raportoimaan Falconyn avulla.

200,000+

Käyttäjää ympäri maailmaa

Kaikki alkaa osallistamisesta

‍Viimeinen kuulutus työntekijöiden osallistamiselle

Jotta hiljaisesta tiedosta saadaan kaikki hyöty irti, tulee raportoinnin olla vaivatonta riippumatta siitä, mihin kategoriaan havainnot kuuluvat. Mobiilialustamme on suunniteltu alentamaan raportoinnin kynnystä, jotta organisaationne saa kaikki tarvittavat signaalit navigoidaksenne tarkemmin tässä epävarmassa maailmassa.

Yksi kanava kaikkiin tarkastuksiin ja havaintoihin

Strategia on välttämätöntä, mutta operatiivinen suorituskyky vastaa aina lopulta päivittäisiä tapoja. Paranna tiedonkulkua tarjoamalla työntekijöille yksi ratkaisu kaiken tyyppisiin tarkastuksiin, tarkistuslistoihin, lomakkeisiin ja havaintoihin. Näin raportoinnin kitka pienenee ja varmistat, että saat tiedon taktisen suorituskyvyn mahdollisista pullonkauloista.

Mahdollista toimintojen välinen aito yhteistyö

Esiin nousevat ongelmat ja havainnot liittyvät vain harvoin yhteen toimintoon. Mahdollista yhteistyö eri funktioiden välillä, lisää tiedonkulkua ja tehosta päivittäistä toimintaa tuomalla kaikki tarkastukset ja havainnot yhteen näkymään kaikkien sidosryhmien saataville.

Mitä asiakkaat sanovat meistä

"Meille Falcony edustaa rohkeutta nostaa kättä virheen merkkinä. Näin voimme yhdessä oppia epäonnistumisista ja jakaa hyviä käytäntöjä."

Timo Venäläinen

Laatu- ja turvallisuuspäällikkö

Anna tiedon kiitää

Teidän tehtävä on varmistaa ihmisten ja tavaroiden liikkuminen paikasta A paikkaan B turvallisesti. Anna meidän auttaa teitä tekemään sama kriittisten tietojenne kanssa. Kun mahdolliset poikkeamat ja virheet jaetaan reaaliajassa, vastuuhenkilöt voivat tehdä korjaavat toimenpiteet ilman viivettä.

Havaitse trendejä ja analysoi tuloksia

On aina tärkeää tietää missä menee, mutta vielä tärkeämpää on tunnistaa, mihin on menossa. Alustan sisäänrakennettujen analytiikkaominaisuuksien avulla organisaationne pysyy toiminnan pulssilla ja  pystyy ennakoimaan tulevaa. Voimme myös integroida alustan haluamaanne BI-työkaluun.

Tyypillisiä käyttötapauksia
Turvallisuuteen osallistaminen

Turvallisuusraportointi ja -tarkastukset, Palontorjuntatarkastukset, OHS-raportointi, Läheltä piti -raportointi, Turvallisuusriskien arvioinnit.

Kokonaisturvallisuus

Turvatarkastukset, Uhka-arvioinnit, Matkustajiin liittyvät häiriöt, Järjestelmäviat ja keskeytykset, Kulunvalvontatehtävät, CCVT-tarkastukset, Vartijapyynnöt.

Operaatiot

Kenttäoperaatioiden tarkastukset, Lentojen tarkastukset, ISAGO-kuormanvalvonta, Lastitarkastukset, Matkatavaroiden käsittelyraportit, Lentoonlähtö- ja laskutarkastukset.

Riskienhallinta

Riskirekisterit, Strategiset riskienarvioinnit, Operatiiviset riskienarvioinnit, HSEQ-, Turvallisuus-, Taloudelliset-, Sääntely-, Projektiriskit.

Toimitilajohtaminen

Toimitilatarkastukset, Palveluntarjoajien arvioinnit, Siivoustarkastukset, Ennaltaehkäisevä huolto, Palvelupyynnöt, Kiinteistölokit, Rakennusjärjestelmän tarkastukset.

Whistleblowing

Anonyymi raportointi, Tapausten hallinta ja tutkimukset, Suojattu vuoropuhelu, Whistleblowing käytännöt.

Toimialan asiakkaita
Aloita osallistaminen jo tänään

Aloita ilmainen kokeilu tai ota meihin yhteyttä keskustellaksesi siitä, miten voimme auttaa teidän organisaatiotanne.