Autoala

Varaudu historialliseen muutokseen

Tee tarkastuksien suorittamisesta ja poikkeamien raportoinnista ketterää täysin mobiilin osallistamisalustamme avulla.

200,000+

Käyttäjää ympäri maailmaa

Osallista, sitouta ja sopeudu

Sitouta koko arvoketjusi

Arkinen tietämys kehityskohteista ei ole automaattisesti organisaation huipulla, vaan ripoteltuna toimintojen etulinjassa. Hyödyntääksesi tätä hiljaista tietoa, sinun on sitoutettava koko arvoketju raportoimaan havaituista asioista. Näin voit kehittää laatu- ja turvallisuusstandardeja läpi organisaation.

Kulttuuri syö strategian aamiaiseksi

Operatiivinen huippuosaaminen liittyy päivittäisiin tottumuksiin. Olipa kyse LPA-auditoinneista, poikkeamista tai reklamaatioista, alustamme toimii yhtenä kanavana kaikille tarkastuksille ja havainnoille. Raportoinnin kynnyksen madaltaminen vähentää kitkaa strategian ja taktisen suorituskyvyn välillä.

Mahdollista yhteistyö yli funktiorajojen

Tehosta päivittäistä tekemistä kaksisuuntaisella viestinnällä, jollaiseen olemme kaikki tottuneet. Kun tieto jaetaan pysty- ja vaakatasossa läpi organisaation, päätöksenteko tehostuu. Ja kun näin tapahtuu, kehitysresurssit kohdentuvat luontaisesti sinne, missä niitä eniten tarvitaan.

Mitä asiakkaat sanovat meistä

"Falcony on todella helppokäyttöinen ja se on mahdollistanut LPA-auditointien tekemisen ilman kynää ja paperia. Tämä lisää tarkastusten läpinäkyvyyttä ja helpottaa jatkotoimenpiteiden suorittamista."

Lay Kizilay

Global Quality Key Account

Tee CAPA-prosesseista joustavia

Unohda päätöksenpito ja portinvartijat. Automatisoi korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet työnkulkujen, ilmoitusten ja muistutusten avulla. Kun oikeat tiedot jaetaan oikeille henkilöille reaaliajassa, ratkaisuajat laskevat murto-osaan siitä, mitä ne olivat ennen.

Tee kaikesta mitattavaa

Kokonaiskuva muodostuu kerätyn tiedon määrästä. Pysy toimintaympäristön pulssilla vertaamalla tuloksia eri toimipaikoissa, maissa, liiketoimintayksiköissä, brändeissä ja prosesseissa. Falconyn analytiikka muuttaa yksittäiset tarkastukset ja havainnot trendeiksi ja kehityskohteiksi.

Tyypillisiä käyttötapauksia

ISO-, LPA- ja IATF 16949 -vaatimustenmukaisuus

LPA-auditoinnit, IATF 16949 -itsearvioinnit ja sisäiset auditoinnit, CAPA, ISO 9001-, ISO 1400-, ISO 45001 -auditoinnit.

Laadunvarmistus

5S-auditoinnit, Gemba-kävelyt, 6S-kierrokset, Tuotetarkastukset, Toimitus- ja lähetystarkastukset, Tekniset (DUPRO) tarkastukset, Hyväksymistarkastukset, CAPA.

Työterveys ja turvallisuus

Turvakävelyt, Johdon kävelyt, EHS/HSEQ -auditoinnit, CAPA, Onnettomuuksien raportointi ja tutkinta, Vaarahavainnot, Poikkeamat.

Toimittajien osallistaminen

Toimittajien auditoinnit, Toimittajien itsearvioinnit, Poikkeamat, Toimitusketjun ongelmat, Tuotteiden takaisinvedot, Korvausvaatimukset.

Riskienhallinta

Riskirekisterit, Strategiset riskienarvioinnit, Operatiiviset riskienarvioinnit, HSEQ-tarkastukset, Turvallisuus-, Taloudelliset-, Sääntely-, Projektiriskit.

Whistleblowing

Anonyymi ilmoittaminen, Tapausten hallinta ja tutkimukset, Suojattu vuoropuhelu, Väärinkäytösten paljastamista koskevat käytännöt.


Toimialan asiakkaita
Aloita osallistaminen jo tänään

Aloita ilmainen kokeilu tai ota meihin yhteyttä keskustellaksesi siitä, miten voimme auttaa teidän organisaatiotanne.