Viihde ja vapaa-aika

Tämän päivän VAU on jo huomenna arkipäivää. Ylläpidä laatuvaatimuksia, hallitse riskejä ja paranna asiakaskokemusta Falconyn avulla.

200,000+

Käyttäjää ympäri maailmaa

Voimaannuta osallistamisen avulla

Paranna asiakaskokemusta
Osallista henkilöstö, palveluntarjoajat ja asiakkaat raportoimaan ongelmista asiakaspolulla. Falcony on suunniteltu alentamaan raportoinnin kynnystä, jotta organisaationne saa kaikki tarvittavat signaalit asiakaskokemuksen parantamiseksi.
Yksi alusta kaikille käyttötapauksille
Vältä toimintojen välinen siiloutuminen tuomalla kaikki poikkeamaraportoinnin ja tarkastusten prosessit yhdelle alustalle. Läpinäkyvyys parantaa ilmoitettujen poikkeamien hallintaa ja mahdollistaa oppimisen yli funktiorajojen.
Tukee strategian jalkautuksessa
Falcony tukee suoriutumista tehostamalla viestintää niin pysty- kuin vaakasuunnassa. Saat prosessit oikein tarkastus- ja tarkistuslista-alustallamme.
Kohdista resurssit tehokkaammin

Falcony poistaa portinvartijat ja päätösten pimittämisen. Kun oikeat henkilöt saavat oikeat tiedot oikeaan aikaan, he voivat tehdä työnsä mahdollisimman hyvin.

Vertaile toimipaikkoja, alueita ja sijainteja

Korkeat standardit edellyttävät johdonmukaisuutta riippumatta siitä, onko kyse toimintojen, turvallisuuden vai asiakaskokemuksen johtamisesta. Falconyn analytiikan avulla näet heti, missä parannuksia tarvitaan eniten.

Mitä asiakkaat sanovat meistä

"Falcony on auttanut meitä tunnistamaan ongelmat paljon aiempaa nopeammin. Olemme kehittäneet sen avulla useita eri osa-alueita."

Mike Wagland, Group Head of Safety & Security, ODEON Cinemas Group
Tyypillisiä käyttötapauksia
Poikkeamaraportointi

Onnettomuuksien raportointi ja tutkinta, Vaarahavainnot, Ongelmaraportointi, Palvelupyynnöt.

Operaatiot

Päivittäiset tarkastukset, Avaamiseen ja sulkemiseen liittyvät tarkastukset, Laitteistoviat.

Työterveys ja turvallisuus

Turvakävelyt, Johdon kävelyt, EHS/HSEQ -auditoinnit, Elintarvikkeiden ja juomien vaatimustenmukaisuus, CAPA.

Tietoturva

Ulosmarssiraportit, Tietoturvapoikkeamat, Turvakierrokset, Vartijakierrokset, Turvatarkastukset, Turvallisuuden riskienarvioinnit.

Toimitilajohtaminen

Huoltotarkastukset, Siivoustarkastukset, Palveluntarjoajien laatuarvioinnit, Palvelupyynnöt, Vahinkoraportit.

Whistleblowing

Anonyymi raportointi, Tapausten hallinta ja tutkimukset, Suojattu vuoropuhelu, Whistleblowing käytännöt.

Aloita osallistaminen jo tänään

Aloita ilmainen kokeilu tai ota meihin yhteyttä keskustellaksesi siitä, miten voimme auttaa teidän organisaatiotanne.

We use cookies to optimise this website. By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.