Tietosuojaperiaate

Tässä asiakirjassa kerrotaan, miten Falcony kerää ja käsittelee henkilötietojasi, jos olet:

 • aktiivinen asiakas; tai
 • potentiaalinen asiakas; tai
 • käytät meidän web-pohjaisia palveluita (käyttäjä)

1. Rekisterin pitäjä

Plan Brothers Oy (Y-tunnus 2900763-6)

Annankatu 27 A, 00100 Helsinki, Suomi

Puh: +358 20 131 0611

Sähköposti: arttu.vesterinen@falcony.io

2. Käsittelyn tarkoitus

Asiakkaat

 • asiakassuhteen hoito
 • Falconyn palveluiden markkinointi
 • Falconyn tähän liittyvän liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittäminen
 • asiakkaan erityistarpeiden huomioiminen, asiakaspalvelun kehittäminen ja tarjousten kohdentaminen
 • laskutus, maksujen käsittely

Potentiaaliset asiakkaat

 • Falconyn palveluiden markkinointi

Käyttäjät

 • Plan Brothersin tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen, ylläpito ja kehittäminen
 • Käyttäjähallinta, väärinkäytösten seuranta sekä laittomien tai Plan Brothersin tietosuojaperiaatteiden vastaisen toiminnan havainnointi, selvittäminen ja estäminen
 • Trendien analysointi, Palveluiden hallinnointi ja kehittäminen, käytön ja käyttömäärän seuranta sekä demograafisen tiedon kerääminen koko käyttäjäkannastamme yleisellä tasolla
 • Palvelun suorituskyvyn seuranta ja ongelmaratkaisu

3. Mitä tietoja keräämme?

Asiakkaat

 • asiakkaan perustiedot, kuten:
  - etu- ja sukunimi
  - yhteystiedot (kuten sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero)
  - salasana (tallennettu kryptattuna)
  - käyttäjän oikeudet
  - käyttäjän asetukset (kuten kieliasetukset)
 • laskutustiedot, kuten luottokorttitiedot, laskutus ja postiosoite ja muut laskutukseen liittyvät tiedot
 • tekniset käyttö- ja paikkatiedot, kuten IP-osoite, josta palvelua käytetään, päivämäärä ja aika, tieto käyttäjän selaimesta, käyttöjärjestelmästä ja tietokoneesta taikka muusta laitteesta, ladatuista sivuista ja klikatuista valikoista
 • asiakkaan suostumus suoramarkkinoinnissa käytettäviin sähköposti-, tekstiviesti- ja muihin automatisoituihin markkinointikanaviin

Potentiaaliset asiakkaat

 • asiakkaan perustiedot, kuten:
  - etu- ja sukunimi
  - yhteystiedot (kuten sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero)
 • tieto siitä, kun olet vuorovaikutuksessa mainosten tai muun sisällön kanssa kolmansien osapuolien verkkosivuilla.

Käyttäjät

 • asiakkaan perustiedot, kuten:
  - etu- ja sukunimi
  - käyttäjänimi
  - yhteystiedot (kuten sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero)
  - salasana (tallennettu kryptattuna)
  - käyttäjän oikeudet
  - käyttäjän asetukset (kuten kieliasetukset)
 • tekniset käyttö- ja paikkatiedot, kuten IP-osoite, josta palvelua käytetään, päivämäärä ja aika, tieto käyttäjän selaimesta, käyttöjärjestelmästä ja tietokoneesta taikka muusta laitteesta, ladatuista sivuista ja klikatuista valikoista

4. Tiedon lähde

Asiakkaat

Asiakasta koskevat tiedot on saatu asiakkaalta itseltään ja asiakkaan suostumuksella

Potentiaaliset asiakkaat

Potentiaalisia asiakkaita koskeva tieto saadaan julkisista lähteistä

Käyttäjät

Voimme kerätä käyttäjiltämme automaattisesti tietoja, jotka tietyissä olosuhteissa voivat olla henkilötietoja. Lisätietoja automaattisesti kerätyistä tiedoista on evästekäytännössämme.

5. Käsittelyn laillinen peruste

Asiakkaat

 • Asiakkaan suostumus ja sopimuksen täyttäminen
 • Falconyn oikeutettu etu

Potentiaaliset asiakkaat

 • Falconyn oikeutettu etu
 • Kontaktointi/markkinointitarkoitus

Käyttäjät

 • Asiakkaan suostumus ja sopimuksen täyttäminen
 • Falconyn oikeutettu etu
 • Tietoturva

6. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Tiedot ovat Falconyn työntekijöiden saatavilla, joiden on käytettävä tietoja suorittaessaan tehtäviään tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Tietoja ei luovuteta yhtiön ulkopuolelle. Käytämme kuitenkin tiettyjä tässä lueteltujen henkilötietojen teknisiä alikäsittelijöitä. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojaa ja tietosuojaa koskevia lakeja ja määräyksiä.

7. Tietojen siirto kolmansiin maihin

Falcony käyttää tiettyjä henkilötietojen teknisiä alikäsittelijöitä, joista osa sijaitsee EU:n ulkopuolella. Aliprosessorimme on lueteltu tässä. Tällaiset siirrot perustuvat tietosuoja-asetuksen 45 artiklaan, ja kaikki Yhdysvalloissa sijaitsevat alikäsittelijät ovat allekirjoittaneet tiedonsiirtoja koskevia mallisopimuslausekkeita.

Vakiolausekkeista saat lisää tietoa täältä: on https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en .

8. Tietojen säilytysaika

Asiakkaat

 • Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin osapuolten välinen Palvelusopimus on voimassa. Sopimuksen päättymisen tai päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään passiivisesti 180 päivän ajan käyttöehtojen kohdan 6.3 mukaisesti, minkä jälkeen Falconylla on velvollisuus poistaa kaikki henkilötiedot pysyvästi.
 • Jos olet asettanut itseäsi koskevan markkinointikiellon, säilytämme tiedon kiellosta markkinointirekisterissämme.


Potentiaaliset asiakkaat

 • Tarpeettomat ja vanhentuneet tiedot poistetaan asiakas- ja markkinointirekisteristä kuuden (6) kuukauden välein.
 • Sähköpostilistaltamme pääset pois sähköpostien mukana tulevaa opt-out/poista-linkin kautta.

Käyttäjät

 • Käyttäjän tiedot säilytetään niin kauan kuin käyttäjä on rekisteröityneenä palvelussa
 • Tietosuojasyistä säilytämme jotain lokitietoja, jotka voivat sisältää henkilötietoja. Näitä tietoja säilytetään kaksi vuotta tiedon tallentamisesta.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • pyytää Falconylta pääsyä rekisteröidyn henkilötietoihin;
 • vaatia virheellisen tiedon oikaisua;
 • käsittelyn perustuessa suostumukseen, voi rekisteröity tahansa peruuttaa suostumuksen;
 • vaatia minkä tahansa tai kaikkien tietojen poistamista, ellei tallentamiselle löydy lakisääteistä perustetta;
 • vaatia Falconya rajoittamaan tietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa;
 • vastustaa tietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 21 artiklan tarkoittamissa tilanteissa;
 • tehdä rekisteriä tai tietojen käsittelyä koskeva valitus kohdassa 10 mainitulle viranomaiselle;

Tietojen luovuttaminen sitä pyytävälle edellyttää aina, että pyytäjän henkilöllisyys voidaan luotettavalla tavalla todentaa.

10. Toimivaltainen tietosuojaviranomainen

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Osoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

11. Evästeet

Käytämme evästeitä ja vastaavia tekniikoita tietojen keräämiseen. Lisätietoja on evästekäytännössämme.