Yliopistot ja korkeakoulut

Turvallinen ja terve kampus on kaikkien oikeus

Osallista henkilökunta, opiskelijat ja palveluntarjoajat mukaan tarkastamaan, raportoimaan ja ratkaisemaan kaikki havaitsemansa ongelmat.

200,000+

Käyttäjää ympäri maailmaa

Ota todellinen selkeys käyttöön kampuksillasi

Osallista kaikki henkilökunnasta opiskelijoihin

Anna kaikille kampuksen sidosryhmille mahdollisuus ilmoittaa turvallisuus-, kunnossapito- tai hyvinvointiongelmista missä ja milloin tahansa. Jotta kielimuuri ei ole raportoinnin esteenä, Falcony on saatavilla 29:llä kielellä.

Yksi kanava kaikille havainnoille ja tarkastuksille

Henkilökuntasi ja oppilaasi eivät aina ole asiantuntijoita määrittelemään, onko havaitussa poikkeamassa kyse turvallisuudesta, laadusta vai jostain muusta. Falcony madaltaa raportoinnin kynnystä toimimalla yhtenä alustana kaikille ilmoitustyypeille,

Kannusta tiedekuntien välistä yhteistyötä

Kehitä avoimuuden kulttuuria sekä pystysuunnassa johtokunnan ja opettajien välillä että vaakasuunnassa opiskelijoiden kesken. Tämä johtaa tiedekuntien rajat ylittävään yhteistyöhon, joka mahdollista kampuksen laatu- ja turvallisuuskulttuurin kehittämisen.

Mitä asiakkaat sanovat meistä

"Nyt pienimmätkin huolet ja murheet tulevat esille, siinä missä aiemmin ne herkästi lakaistiin maton alle. Haluamme puuttua ongelmin ennen kuin niistä kehittyy kalliita tapaturmia tai vahinkoja."

David Sjöberg

Turvallisuuspäällikkö

Reagoi ongelmiin reaaliajassa

Välitön tehokas viestintä on keskeistä sekä pienimuotoisissa huoltopyynnöissä että todellisissa kriisitilanteissa. Falcony auttaa teitä jakamaan tietoja välittömästi oikeille sidosryhmille, jotta he pystyvät reagoimaan ongelmiin ne entistä nopeammin.

Paranna kampuksen tilannetietoisuutta

Kampusympäristöjen turbulenssi kätkee sisäänsä pieniä poikkeamia, jotka saattavat kasaantua pitkällä aikavälillä isommiksi ongelmiksi. Falconyn analytiikka paljastaa muuten piiloon jääviä asioita ja antaa mahdollisuuden korjata ongelmat jo niiden alkuvaiheessa.

Tyypillisiä käyttötapauksia
Fyysinen turvallisuus

Turvatarkastukset, Uhka-arvioinnit, Järjestelmäviat, Uhkaraportit, Ryöstöt, Häiriökäyttäytyminen, Vartijakierrokset.

Työterveys ja turvallisuus

Onnettomuusraportointi, Vaarahavainnot, Poikkeamat, Turvallisuuskävelyt, HSEQ -auditoinnit, Palotarkastukset, CAPA.

Hyvinvointi

Huumehavainnot, Väkivaltaraportit, Syrjintä- ja häirintä, Häiriökäyttäytyminen, Löytötavarat, Opiskelijaongelmat.

Poikkeamaraportointi

Onnettomuuksien raportointi, Vaarahavainnot, Poikkeamat, Läheltä piti -tilanteet, Turvallisuushavainnot, Aloitteet ja ideat.

Toimitilajohtaminen

Toimitilatarkastukset, Palveluntarjoajien laatuarvioinnit, Siivoustarkastukset, Ennaltaehkäisevä huolto, Palvelupyynnöt, Muuttotarkastukset.

Whistleblowing

Anonyymi ilmoittaminen, Tapausten hallinta ja tutkimukset, Suojattu vuoropuhelu, Väärinkäytösten paljastamista koskevat käytännöt.

Toimialan asiakkaita
Aloita osallistaminen jo tänään

Aloita ilmainen kokeilu tai ota meihin yhteyttä keskustellaksesi siitä, miten voimme auttaa teidän organisaatiotanne.