Valmistus ja raaka-aineet

Turvallisuus on yhtä kuin laatu, joka johtaa tyytyväisiin asiakkaisiin

Vahvista turvallisuutta ja laatua tuomalla kaikki tarkastukset ja havainnot yhteen näkymään.

200,000+

Käyttäjää ympäri maailmaa

Saa todellinen näkyvyys toimintaasi

Osallista aidosti ja moninkertaista signaalit

Tehdyt havainnot auttavat HSEQ -hallintoa keskittämään resurssit tärkeimpiin kohteisiin. Kun henkilöstö saa äänensä kuuluviin vaivattomasti, raportoitujen havaintojen määrä läheltä piti -tilanteista poikkeamaraportteihin moninkertaistuu.

Pidä huolta toimintakulttuurista

Toiminta jalostuu tavoiksi ja kulttuuriksi. Turvallisuuskulttuuri muodostuu turvallisuustoimenpiteistä ja toiminnan laatu laatutoimenpiteistä. Kun nämä kaksi yhdistetään ohjelmistoksi, saadaan Falcony, joka on suunniteltu varta vasten mobiililaitteille.

Toimintojen välisen yhteistyön uusi taso

Uusien ohjelmistojen käyttöönotto ei saa viedä organisaation eri osia kauemmas toisistaan. Estä sidosryhmien etääntyminen selkeällä viestinnällä ja ratkaise ongelmat reaaliajassa. Mitä matalampi hierarkia on, sitä helpompaa yhteistyö on.

Mitä asiakkaat sanovat meistä

"Falcony on todella helppokäyttöinen ja se on auttanut meitä tekemään LPA-prosessista täysin paperittoman. Samalla tarkastusten läpinäkyvyys on parantunut ja meidän on helpompi toteuttaa jatkotoimia."

Lay Kizilay

Global Quality Key Account

Ylitä laatu- ja turvallisuusstandardit

Korkea laatu edellyttää yhdenmukaisuutta sekä turvallisuuden, laadun että useiden tuotantolinjojen johtamisessa. Automaattisen analytiikan avulla näet välittömästi, millä osa-alueella kehitystä tarvitaan eniten, jotta pystyt keskittämään resurssit sinne missä niitä eniten tarvitaan.

Matkalla kohti nollaa tapaturmaa

Pienet vaaratilanteet saattavat kasaantua ja johtaa lopulta kalliisiin tapaturmiin. Korosta eri toimintojen välistä oppimista ja toteuta parhaita käytäntöjä kaikkialla organisaatiossa. Anna meidän tukea teidän matkaa kohti näitä tavotteita.

Tyypillisiä käyttötapauksia
Laadunvarmistus

5S auditoinnit, Gemba-kävelyt, 6S-kierrokset, Tuotetarkastukset, Toimitus- ja lähetystarkastukset, Hyväksymistarkastukset, CAPA.

Terveys ja turvallisuus

Turvakävelyt, Johdon kierrokset, EHS/HSEQ -auditoinnit, Vaaratilanteiden raportointi, Onnettomuuksien raportointi ja tutkinta, CAPA.


Toimitilajohtaminen

Toimitila-auditoinnit, Tekninen asianmukaisuus, Kuntotarkastukset, Vahinkoraportit, Siivoustarkastukset, Kunnossapidon tarkastukset, Ennaltaehkäisevä huolto.

Toimittajien auditoinnit

Toimittajien auditoinnit, Toimittajan itsearvioinnit, Poikkeamat, Toimitusketjun ongelmat, Tuotteiden takaisinvedot, Korvauspyynnöt.

Tietoturva

Turvatarkastukset, Tietoturvapoikkeamat, Turvakävelyt, Vartijakierrokset, Turvatarkastukset, Turvallisuusriskien arvioinnit.

Whistleblowing

Anonyymi raportointi, Tapausten hallinta ja tutkimukset, Suojattu vuoropuhelu, Whistleblowing käytännöt.

Toimialan asiakkaita
Aloita osallistaminen jo tänään

Aloita ilmainen kokeilu tai ota meihin yhteyttä keskustellaksesi siitä, miten voimme auttaa teidän organisaatiotanne.