Valmistus ja raaka-aineet

Turvallisuus johtaa laatuun ja onnellisiin asiakkaisiin. Falconyn avulla pidät huolta tuotannon ja raaka-aineiden turvallisuudesta ja laadusta.

200,000+

Käyttäjää ympäri maailmaa

Saa todellinen näkyvyys toimintaasi

Osallista kaikki ja moninkertaista signaalit
Tehdyt havainnot auttavat HSEQ -hallintoa keskittämään resurssit tärkeimpiin kohteisiin. Kun henkilöstö saa äänensä kuuluviin vaivattomasti, raportoitujen havaintojen määrä läheltä piti -tilanteista poikkeamaraportteihin moninkertaistuu.
Pidä huolta toimintakulttuurista
Toiminta jalostuu tavoiksi ja kulttuuriksi. Turvallisuuskulttuuri muodostuu turvallisuustoimenpiteistä ja toiminnan laatu laatutoimenpiteistä. Kun nämä kaksi yhdistetään ohjelmistoksi, saadaan Falcony, joka on suunniteltu varta vasten mobiililaitteille.
Toimintojen välisen yhteistyön uusi taso
Uusien ohjelmistojen käyttöönotto ei saa viedä organisaation eri osia kauemmas toisistaan. Estä sidosryhmien etääntyminen selkeällä viestinnällä ja ratkaise ongelmat reaaliajassa. Mitä matalampi hierarkia on, sitä helpompaa yhteistyö on.
Ylitä laatu- ja turvallisuusstandardit

Korkea laatu edellyttää yhdenmukaisuutta sekä turvallisuuden, laadun että useiden tuotantolinjojen johtamisessa. Automaattisen analytiikan avulla näet välittömästi, millä osa-alueella kehitystä tarvitaan eniten, jotta pystyt keskittämään resurssit sinne missä niitä eniten tarvitaan.

Matkalla kohti nollaa tapaturmaa

Pienet vaaratilanteet saattavat kasaantua ja johtaa lopulta kalliisiin tapaturmiin. Korosta eri toimintojen välistä oppimista ja toteuta parhaita käytäntöjä kaikkialla organisaatiossa. Anna meidän tukea teidän matkaa kohti näitä tavotteita.

Mitä asiakkaat sanovat meistä

"Falcony on todella helppokäyttöinen, ja se on auttanut meitä menemään täysin paperittomaan LPA: ssamme. Voimme nyt myös lisätä tarkastusten läpinäkyvyyttä ja helposti toteuttaa jatkotoimia."

Lay Kizilay, globaali laatuavaintili, Sumida
Tyypillisiä käyttötapauksia
Laadunvarmistus

5S auditoinnit, Gemba-kävelyt, 6S-kierrokset, Tuotetarkastukset, Toimitus- ja lähetystarkastukset, Hyväksymistarkastukset, CAPA.

Terveys ja turvallisuus

Turvakävelyt, Johdon kierrokset, EHS/HSEQ -auditoinnit, Vaaratilanteiden raportointi, Onnettomuuksien raportointi ja tutkinta, CAPA.


Toimitilajohtaminen

Toimitila-auditoinnit, Tekninen asianmukaisuus, Kuntotarkastukset, Vahinkoraportit, Siivoustarkastukset, Kunnossapidon tarkastukset, Ennaltaehkäisevä huolto.

Toimittajien auditoinnit

Toimittajien auditoinnit, Toimittajan itsearvioinnit, Poikkeamat, Toimitusketjun ongelmat, Tuotteiden takaisinvedot, Korvauspyynnöt.

Tietoturva

Turvatarkastukset, Tietoturvapoikkeamat, Turvakävelyt, Vartijakierrokset, Turvatarkastukset, Turvallisuusriskien arvioinnit.

Whistleblowing

Anonyymi raportointi, Tapausten hallinta ja tutkimukset, Suojattu vuoropuhelu, Whistleblowing käytännöt.

Aloita osallistaminen jo tänään

Aloita ilmainen kokeilu tai ota meihin yhteyttä keskustellaksesi siitä, miten voimme auttaa teidän organisaatiotanne.

We use cookies to optimise this website. By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.