Liikekiinteistöt

Vuokralaiset eivät jää, ellet osallista heitä

Osallista kaikki vuokralaisista palveluntarjoajiin vuokralaisportaalimme sekä auditointi- ja raportointialustamme avulla. Ne on suunniteltu tuomaan kaikkien ääni kuuluviin ja teot näkyviin.

200,000+

Käyttäjää ympäri maailmaa

Osallista vuokralaiset heille tutulla tavalla

Yksi mobiilikäyttöliittymä kaikille kiinteistön käyttäjille

Ihmiset, jotka tietävät ongelmista ja puutteista, ovat jo paikalla kiinteistössäsi. Poista raportoinnin esteet antamalla heille markkinoiden helpoin työkalu poikkeamiin, tarkastuksiin, tehtävien hallintaan ja viestintään. Kaikki yhdellä alustalla, josta käyttäjät aidosti tykkäävät.

Täydellinen kiinteistön laadunseurantaan

Auditoi, seuraa ja korjaa pienimmätkin yksityiskohdat saadaksesi vuokralaiskokemuksen ihailtavalle tasolle. Analysoi kaikkia tärkeimpiä indikaattoreita laatupisteistä korjausaikoihin minimoidaksesi vuokralaisten tyytymättömyyttä.

Tuo läpinäkyvyyttä ja avoimuutta kiinteistöösi

Vuokralaisportaali, palautteet, tilaukset, sisään- ja poismuuttotarkastukset, kuntokatselmukset jne. Kaikki sidosryhmät saavat vain juuri oikean tiedon oikeaan aikaan.

Mitä asiakkaat sanovat meistä

“Tällainen järjestelmä on kiinteä osa asiakaskokemusta ja auttaa vastaamaan vuokralaisten alati kasvaviin odotuksiin."

Kirsi Soikkeli

Kiinteistövarainhoitaja

Yhdistä kiinteistösi käyttäjät yhteisöksi

Vuokralaisesi keskustelevat jo taatusti keskenään, joten miksi et mahdollistaisi osallistamista myös heidän odottamalla teknologialla? Rikastuta vuokralaiskokemusta yhteisön sisäisellä viestinnällä.

Luo läpinäkyvyyttä kiinteistönomistajille

Määrävälein toimitettavat mittarit ja raportit eivät ole nykypäivän johtamistyökalu. Lisääntyneen osallistamisen myötä dataa ja tietoa on enemmän ja se on monipuolisempaa. Käytä sitä reaaliajassa hyödyksesi, osoita kehityskohteet omistajille ja kohdista resurssit älykkäämmin.

Tyypillisiä käyttötapauksia
Vuokralaisten osallistaminen

Vuokralaisilmoitukset, vuokralaisviestintä, vuokralaispalaute, vuokralaisoppaat, tyytyväisyyskyselyt, aulapalvelujen tarkistuslistat, kysymykset ja vastaukset, vuokralaisten usein kysytyt kysymykset.

Toimitilajohtaminen

Tilojen tarkastukset, palveluntarjoajien arvioinnit, siivoustarkastukset, ennaltaehkäisevä kunnossapito, palvelupyynnöt, kiinteistöpäiväkirjat, rakennuksen järjestelmätarkastukset, mobiililiput ja -viestintä, luovutus- ja vastaanottotarkastukset.

Paloturvallisuus

Paloturvallisuustarkastukset, palopostien tarkastukset, sammuttimien tarkastukset, pommisuojien tarkastukset.

Avainten hallinta

Avaintilaukset, kulkutunnistetilaukset, avainlistat, huoltoavainten lainat ja allekirjoitukset, kadonneen avaimen ilmoitukset, kulkutunnisteiden kuoletukset.

Turvallisuus

Onnettomuuksien raportointi ja tutkinta, vaarahavainnot, poikkeamaraportointi, turvallisuuskävelyt, johdon kiertokäynnit, EHS/HSEQ-auditoinnit, hygieniaraportointi, CAPA.


Whistleblowing

Anonyymi ilmoittaminen, Tapausten hallinta ja tutkimukset, Suojattu vuoropuhelu, Väärinkäytösten paljastamista koskevat käytännöt.

Toimialan asiakkaita
Aloita osallistaminen jo tänään

Aloita ilmainen kokeilu tai ota meihin yhteyttä keskustellaksesi siitä, miten voimme auttaa teidän organisaatiotanne.