Sumida

Falconyn käyttöönoton jälkeen Sumidan LPA:t (Layered Process Audit) ovat tehostuneet ja työkalu on samalla lisännyt läpinäkyvyyttä.

JOHDANTO

Sumida, kuten monet muutkin toimialansa yritykset, suoritti LPA:t (Layered Process Audit) aiemmin kynällä, paperilla ja Exceleillä.

Yrityksen laadusta globaalilla tasolla vastaava Lay Kizilay kuvailee aiempaa prosessia seuraavasti: "Tarkastukset tehtiin ensin paperilla ja lisättiin sitten Exceliin. Tämä söi aikaa, koska se vaati aina jonkun täyttämään tiedot kahteen kertaan. Myös kerätyn datan seuranta oli haastavaa ja oli vaikea nähdä, mitä missäkin tarkastuksessa oli tehty."

Otettuaan Falconyn käyttöön, Sumidalla huomattiin lähes välittömästi muutos tarkastusten käsittelyssä. Prosessista tuli paljon yksinkertaisempi ja selkeämpi.

Tämä case study kertoo Sumidan laatuosaston kohtaamista haasteista ennen Falconyn käyttöönottoa, sekä uudella järjestelmällä saavutetuista hyödyistä.

YRITYS

Sumida Corporation on johtava maailmanlaajuinen autonvalmistaja, jonka pääkonttori on Japanissa. Yhtiö on perustettu vuonna 1956, ja sillä on toimintaa Aasiassa, Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, ja sillä on yli 20 000 työntekijää maailmanlaajuisesti.

Sumidan tuotteet vaihtelevat autoelektroniikasta kuluttajaelektroniikkaan ja sähköajoneuvoista vihreän energian ratkaisuihin.

HAASTEET ENNEN FALCONYA

Ennen Falconya, Sumidan laatuyksikkö luotti LPA-auditoinneissa perinteiseen paperiin ja kynään. Kun tarkastus oli tehty paperille, vastuuhenkilö vei kerätyt tiedot Exceliin. Koska kaikki yksiköt eivät suorittaneet LPA-auditointeja, Sumidalla ei ollut aiemmin tarkkaa yleiskuvaa koko toiminnan suorituskyvystä.

Koska laatuyksikkö ei tiennyt mitä kukin toiminto auditoinneissaan tarkasti, koko tarkastusprosessia oli vaikea seurata ja hallita. Tämä johti siihen, että tulosten koostaminen oli kuukausitasolla erittäin haastavaa.

KÄYTTÖÖNOTTO

LPA-auditointeihin sopivan järjestelmän löytäminen oli Sumidalle ensiarvoisen tärkeää. Ennen Falconyyn päätymistä, laatuyksikkö tutustui useisiin muihin ohjelmistoihin, jotka olivat keskittyneet erityisesti LPA-auditointeihin ja muiden tärkeiden KPI-mittareiden seuraamiseen. Nämä ohjelmistot olivat lopulta liian kömpelöitä ja monimutkaisia.

"Halusimme järjestelmän, joka on yksinkertainen ja helppokäyttöinen kaikille loppukäyttäjille", Kizilay kertoo ja jatkaa: "Globaalilla tasolla halusimme varmistaa, että uusi järjestelmä tulee käyttöön organisaation kaikilla tasoilla". Sumida päätyi Falconyyn sen helppokäyttöisyyden ja modernin käyttöliittymän takia.

Falconya käytetään nyt LPA-auditoinneissa EU:n, Etelä-Amerikan ja Aasian toiminnoissa.

FALCONYN EDUT

Falcony mahdollistaa LPA-auditointien suorittamisen ilman fyysisiä lomakkeeita. "Voimme nyt suorittaa prosessin täysin paperittomana. Kaikki tiedot tallennetaan pilveen, josta ne ovat helposti saatavilla missä ja milloin tahansa", Kizilay sanoo. Tämä seurauksena kerättyjen tietojen jatkokäsittelystä on tullut huomattavasti joustavampaa: "Pystymme nyt helposti seurata kuinka monta auditointia kukin käyttäjä on tehnyt ja milloin."

TULOKSET JA HYÖDYT

Kizilayn mukaan Falconyn käyttö on tuonut useita eri hyötyjä: "Järjestelmä on lisännyt auditointien avoimuutta ja tuonut aikasäästöjä. Pystymme nyt toimimaan ilman paperisia lomakkeita globaalisti."

797 M€

Liikevaihto vuonna 2018

20,693

Työntekijää maailmanlaajuisesti

20

Tehdasta globaalisti

4 vuotta

Yhteistyössä Falconyn kanssa

"Järjestelmä on todella helppokäyttöinen ja se on mahdollistanut meille paperilomakkeiden hylkäämisen auditoinneissa. Olemme samalla lisänneet avoimuutta ja jatkotoimenpiteet on nyt nopeampi suorittaa. Raportoinnissa saadut aikasäästöt ovat olleet merkittäviä. Falconyn Audit moduuli on täyttänyt meidän toiveet."

Lay Kizilay

Global Quality Key Account

Sumida
We use cookies to optimise this website. By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.