Ramirent

Falcony on auttanut Ramirentia moninkertaistamaan havaintomäärät ja vähentämään tarkastuksiin käytettyä aikaa.

JOHDANTO

Ramirent siirtyi hyödyntämään Falcony | Observe moduulia ja lisäsi havaintojen määrää tuhansilla prosenttiyksiköillä. Falcony | Audit on lyhentänyt tarkastuksiin käytettyä aikaa ja helpottanut keskeisten kehityskohteiden tunnistamista.

"Ennen kuin aloimme käyttää Falconya, raportoitiin hyvin vähän havaintoja", huomauttaa prosessitehokkuuden ja laadun johtaja Daniel Hagengård ja jatkaa: "Alustan käyttäjäystävällisyys on mahdollistanut loppukäyttäjien työntämisen oikeaan suuntaan ja jopa antanut meille tietoja ulkoisista syötteistä."

Ramirentin kaikki työntekijät 9:ssä maassa sekä ulkoiset sidosryhmät voivat raportoida erilaisista havainnoista. Falcony on madaltanut raportoinnin kynnystä ja edistänyt turvallisuuskulttuurin kehitystä.


YRITYS

Ramirent on johtava rakennuslaitteiden vuokrausyritys, jolla on toimintaa 9 maassa Pohjois- ja Keski-Euroopassa. Yhtiö on perustettu vuonna 1955 Suomessa ja on sittemmin kasvanut merkittäväksi voimaksi laitevuokrausteollisuudessa. Yrityksellä on noin 3000 työntekijää ja noin 750 miljoonan euron liikevaihto. Ramirent on vuodesta 2019 lähtien ollut osa LOXAM Groupia, maailman kolmanneksi suurinta konevuokraamoketjua.

Ramirent toimii globaalisti, mutta palvelee asiakkaita paikallisella lähestymistavalla. Yrityksen vuokrauspalvelut ovat saatavilla sekä kuluttajille että yrityksille.

HAASTEET ENNEN FALCONYA

Ennen Falconyn käyttöönottoa, Ramirent oli rakentanut HSEQ-raportointinsa Microsoft Sharepointin päälle. Koska Sharepointia oli alettu käyttää jo varhaisessa vaiheessa, sen toiminnalliset rajoitukset ainoastaan korostuivat yrityksen kasvaessa.

Prosessista puuttui Ramirentin tarvitsema joustavuus ja poikkeamien raportoiminen oli loppukäyttäjille hankalaa. Näin ollen monet havainnot jäivät ilmoittamatta. Jatkotoimenpiteiden seuranta oli myös vaikeaa, sillä aiemmasta järjestelmästä ei löytynyt tätä varten rakennettua ominaisuutta. "Sharepoint ei ole kaikista sujuvin työkalu työskennellä, emmekä saaneet sitä koskaan kunnolla jalkautettua. Koska raportointia oli vain vähän, testasimme jatkuvasti mahdollisia ratkaisuja, mutta emme löytäneet tarpeisiimme sopivaa vaihtoehtoa. Kun törmäsimme Falconyyn ja aloimme verrata sen ominaisuuksia nykyisiin, Sharepointin kompastuskivet nousivat etsiin."


KÄYTTÖÖNOTTO

Ramirent tarvitsi työkalun, joka tarjoaisi käyttäjäystävällisyyttä, joustavuutta ja helppoa jatkotoimenpiteiden seurantaa. Yrityksessä havaittiin, että Falconyn tuotevalikoima täytti kaikki heidän kriteerit: "Suomen yksikkömme oli käyttänyt Falconya ja kuulimme siitä hyviä asioita. Emme halunneet tuhlata enempää aikaa etsien muita vaihtoehtoja. Tärkeintä oli löytää palveluntarjoaja, johon uskomme voivamme luottaa, ja niin myös teimme", Hagengård sanoo.

Ramirent alkoi käyttää Falcony | Observe moduulia Suomessa vuonna 2016 ja groupin tasolla vuotta myöhemmin. "Olen ollut todella tyytyväinen päätökseen. Falconyn pragmaattinen ja joustava lähestymistapa teki perehdyttämisestä sujuvaa. Ohjeita oli paljon, mikä oli erittäin kätevää loppukäyttäjille. Materiaali ei myöskään ollut pelkkä lista painikkeiden painamisesta tietyssä järjestyksessä, vaan se edisti uudenlaista ajattelutapaa", Hagengård sanoo. "Heillä on selvästi paljon intoa kehittää palvelua edelleen ja koin, että meidän ideoita ja ehdotuksia arvostettiin. Jos meillä oli kysyttävää, niihin saatiin vastaus yleensä muutamassa tunnissa."

TULOKSET JA HYÖDYT

Ramirentin 3000:n käyttäjän lisäksi Falcony on mahdollistanut havaintojen ilmoittamisen myös organisaation ulkopuolisille sidosryhmille. Helppokäyttöisyys on lisännyt raportoitujen havaintojen määrää ja myös raporttien tietojen laatu on parantunut merkittävästi. "Vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen havaintoraportointi on kasvanut 27% viime vuodesta, mutta jos verrataan aikaan ennen Falconya, puhumme tuhansien prosenttiyksikköjen kasvusta", Hagengård kertoo.

Ramirent on alkanut hyödyntämään Falconya myös tärkeimpien indikaattoreiden, reklamaatioiden ja muiden aiempiin suunnitelmiin kuulumattomien toimintojen seuraamiseen. "HSEQ-tiimit ympäri Eurooppaa arvostavat sitä, että meidän työkalupakissa on nyt niin hyvä työkalu." Ramirent on huomannut positiivisen kulttuurimuutoksen yrityksen sisällä, koska raportointi on tehty helpoksi sekä henkilökunnalle että kolmansille osapuolille. "Lisäämällä tietoisuutta turvallisuudesta olemme pystyneet vaalimaan parempaa turvallisuuskulttuuria. Parempien työolojen ja onnettomuuksien vähenemisen myötä tällä muutoksella on varmasti positiivinen vaikutus myös tulokseemme", Hagengård kehuu.

Ramirentilla on myös huomattu, kuinka tarkastusten suorittamiseen käytetty aika on vähentynyt huomattavasti Falconyn Audit moduulin avulla. Myös järjestelmän sisäänrakennettu analytiikka saa kehut Hagengårdilta:"Tilastot osoittavat meille selkeästi trendien muodostumisen. Falconyn ansiosta tiedämme, onko esimerkiksi syytä keskittyä siivoukseen vai kenties päivittää toimipisteiden palosammuttimia." Ramirent on kannustanut käyttäjiään hyödyntämään molempia moduuleja päivittäisessä työssä, mistä on saatu positiivista palautetta mobiiliominaisuuksien myötä. "Yhtäkkiä loppukäyttäjä, joka ei ole koskaan raportoinut mitään, alkaa oma-alotteisesti käyttää työkalua. Olemme tehneet vuosien varrella töitä käytön lisäämiseksi ja se on sujunut todella hyvin."

9

Maata

3000

Työntekijää

300

Sivuliikettä

250 000

Vuokrakonetta ja -laitetta

"Falcony on auttanut meitä luomaan parempaa turvallisuuskulttuuria. Työolojen parantumisen ja onnettomuuksien vähenemisen myötä tällä muutoksella on varmasti positiivinen vaikutus myös numeraaliseen tulokseemme."

Daniel Hagengård

Head of Process Efficiency and Quality

Ramirent
We use cookies to optimise this website. By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.