Trelleborgin satama

Falcony on auttanyt Trelleborgin satamaa on virtaviivaistamaan raportointia ja vähentämään poikkeamien määrää.

JOHDANTO

Trelleborgin satama pyrki parantamaan toimintaympäristössä ilmenevien poikkeamien raportoimista ja näistä poikkeamista esiin nousevien jatkotoimenpiteiden seurantaa. He päättivät ottaa käyttöön Falconyn ja onnistuivat lyhentämään korjaavien toimenpiteiden läpimenoaikaa huomattavasti.

"Työkalun helppokäyttöisyys ja mahdollisuus pyytää vaivattomasti lisätietoja poikkeaman raportoijalta ovat tehostaneet havaittujen ongelmien korjaamista. Toimintaympäristössämme tapahtuu koko ajan, joten tarvitsimme työkalun, joka sopii erityistarpeisiimme ”, sanoo Trelleborgin sataman tekninen valvoja Giacomo La Cerva. La Cervan tiimi valvoo sataman toimintaa rakentamalla ja ylläpitämällä infrastruktuuria, joka tekee tehokkaasta satamatoiminnasta mahdollista.


YRITYS

Trelleborg Ab:n satama on Skandinavian johtava ro-ro (lyhenne tulee englannin kielen sanoista roll on roll off) -liikennesatama. Sen läpi kulki 1 230 000 yksikköä vuonna 2019, mikä on 7,7% enemmän kuin vuonna 2018. Sataman kolme pääliikenteen harjoittajaa, Stenaline, TT Line ja Unity Line, yhdistävät Trelleborgin viiteen eurooppalaiseen satamaan. Trelleborgin satamassa nähdään keskimäärin 30-32 saapumista ja lähtöä joka päivä.

Trelleborgissa on harjoitettu laivaliikennettä 1500-luvulta lähtien, ja nykyinen satamayhtiö perustettiin vuonna 1861. Nykyään Trelleborgin satama on kokonaan Trelleborgin kunnan omistuksessa ja työllistää 135 henkilöä.HAASTEET ENNEN FALCONYA

Koska laivojen lähtöjä ja saapumisia on päivittäin useita kymmeniä, on tärkeää käsitellä kaikki poikkeamat mahdollisimman tehokkaasti, jotta niistä ei aiheutuisi viivästyksiä, jotka vaikuttavat kertautuen koko satamatoiminnan tehokkuuteen. La Cervan mukaan havaitut poikkeamat kirjattiin satamassa aiemmin Excel -taulukoihin, mikä osoittautui ajan myötä tehottomaksi: "Kävimme kokouksissa kaksi tai kolme kertaa viikossa läpi Exceliä ja tarkastelimme vanhoista ja uusista havainnoista tehtyjen jatkotoimenpiteiden nykytilaa. Nämä tapaamiset saattoivat kestää jopa tunnin, kun kävimme yksi kerrallaan läpi oliko asia hoidettu, ja jos oli niin miten." La Cerva alkoi etsiä ratkaisua, jonka avulla käyttäjät saisivat paremman kuvan siitä mitä, missä ja milloin mitäkin oli tehtävä tai tehty.

"Suurin ongelmamme oli seuranta. Asioita tapahtuu koko ajan ja korjaavien toimenpiteiden lista kasvoi, mutta meiltä puuttui jäsennelty lähestymistapa kirjattujen ongelmien ratkaisemiseksi", La Cerva sanoo. Hän listasi asiat, jotka heille ihanteellinen ratkaisu sisältäisi ja alkoi käydä potentiaalisia vaihtoehtoja läpi. "Puhuin useiden palveluntarjoajien kanssa 18 kuukauden aikana, mutta en ollut täysin tyytyväinen tarjoamaan. Ratkaisut olivat liian raskaita, liian erikoistuneita, liian monimutkaisia. Ne käsittivät noin 75% siitä, mitä olin kartoittanut. Sitten törmäsimme Falconyyn, jonka huomasin vastaavan suoraan noin 95%:sesti tarpeisiimme. Ajattelin, että emme löydä 100% sopivuutta kehittämättä ohjelmistoa itse, joten olin erittäin tyytyväinen", La Cerva kertoo.


KÄYTTÖÖNOTTO

Tärkeimmät kriteerit Falconyn valinnalle olivat ohjelmiston helppokäyttöisyys sekä sisäänrakennetut toiminnot poikkeamien ja jatkotoimenpiteiden seurantaa varten. Trelleborgin satama aloitti Falconyn ilmaisen kokeilujakson kesällä 2018 ja päätti nopeasti, että ratkaisu olisi heille oikea pitkällä tähtäimellä. "Kun olin vakuuttunut siitä, että tämä oli ratkaisumme, asiat etenivät meidän päässä hankinnan suhteen nopeasti ja pääsimme heti eteenpäin. Käyttöönotto sujui sujuvasti ja saumattomasti.", sanoo La Cerva ja jatkaa: "Meillä kaikki tiiminvetäjät käyttävät alustaa poikkeamien ja korjaavien toimenpiteiden kirjaamiseen. Olen myös itse aktiivinen käyttäjä. Havaintojen raportoiminen lennosta on erittäin vaivatonta.”


TULOKSET JA HYÖDYT

Logistiikan toimialalla on erittäin tärkeää, että toiminta on sujuvaa, sillä ongelmat kertautuvat nopeasti, jos tiukkaan laadittuihin aikatauluihin tulee muutoksia. Viivästysten välttämiseksi havaitut ongelmat edellyttävät nopeaa ratkaisukykyä. Falcony on tarjonnut Trelleborgin satamalle työkalut nopeuttamaan korjaavien toimenpiteiden läpimenoaikoja ja jopa vähentämään tapausten kokonaismäärää.

Mahdollisuus vastuuttaa havaintoja ja toimenpiteitä määräaikojen kera suoraan loppukäyttäjille on osoittautunut erittäin arvokkaaksi. Työkalun avulla on helppo nähdä mitkä asiat ovat ratkaisematta, mitä toimenpiteitä näiden asioiden suhteen tulee tehdä ja kuka on näistä toimenpiteistä vastuussa. Raportoinnin ja seurannan kynnyksen madaltumisen seurauksena Trelleborgin satamassa on myös huomattu, että havaintojen käsittelyyn ja korjaavien toimenpiteiden suorittamiseen käytetty aika on lyhentynyt huomattavasti. ”Säästämme ehdottomasti aikaa. Meidän ei tarvitse enää pitää kokouksia käydäksemme läpi Excel -taulukkoa, sillä kaikki tieto on pilvessä kaikkien saatavilla milloin tahansa myös puhelimella”, toteaa La Cerva.

Merenkulussa ja satamissa on erittäin tärkeää, että ongelmat ratkaistaan nopeasti suurempien viivästysten välttämiseksi. Falcony on auttanut Trelleborgin satamaa nopeuttamaan korjaavien toimenpiteiden käsittelyä ja jopa vähentämään poikkeamien kokonaismäärää.

1861

Perustettu

1 230 000

Yksikköä sataman läpi vuosittain

30-32

Lähtevää ja saapuvaa laivaa päivittäin

135

Työntekijää

"Kun olin vakuuttunut siitä, että tämä oli ratkaisumme, asiat etenivät meidän päässä hankinnan suhteen nopeasti ja pääsimme heti eteenpäin. Käyttöönotto sujui sujuvasti ja saumattomasti."

Giacomo La Cerva

Technical Controller

Trelleborgin satama
We use cookies to optimise this website. By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.