HopLop

HopLop optimoi poikkeamien vasteaikaa ja keskittää turvallisuusprosesseja Falconyn avulla.

JOHDANTO

Sisäleikkipuistoissa asiakasturvallisuus on aina osana toimintaa ja sen kehittäminen onkin ollut luontainen osa HopLopin arkea yrityksen perustamisesta lähtien. Vuodesta 2016 lähtien HopLopin turvallisuustyötä on johdettu Falconyn mobiiliratkaisuilla Audit- ja Observe -moduuleilla.

Yhtiön perustajiin kuuluva Joona Hietasola on ollut alusta asti tyytyväinen sekä alustan käytettävyyteen että yhteistyöhön Falconyn kanssa: “Hankkiessamme ratkaisua Falconyn järjestelmät täyttivät heittämällä kaikki meidän kriteerit. Visuaalisesti ymmärrettävä, helppokäyttöinen ja looginen kokonaisuus kaikin puolin!”

HopLopilla tehdään kahdesti päivässä toteutettavat turvallisuusauditoinnit ja puolivuosittaiset kausitarkastukset Falconyn Audit -moduulilla, sekä sisäisten ja ulkoisten poikkeamien, asiakasvahinkojen ja turvallisuushavaintojen raportointi Observe -moduulilla.‍

YRITYS

Suomessa ja Saksassa yhteensä 22 sisäleikkipuistoa pyörittävä HopLop on vuodesta 2006 lähtien täyttänyt lasten ja heidän vanhempiensa luontaista tarvetta seikkailla ja leikkiä. Yli 300 työntekijää työllistävä organisaatio palvelee tänä päivänä yli miljoonaa lasta ja heidän puolta miljoonaa vanhempaansa vuosittain.

HopLopin palveluvalikoimaan kuuluvat lapsia ja vanhempia yhdistävien liikunta-aktiviteettien ja ravintolapalvelujen lisäksi kovan suosion saaneet syntymäpäiväjuhlat. HopLopin liikevaihto on noin 20 miljoonaa euroa.‍

HAASTEET ENNEN FALCONYA

HopLopin toimialalla sisäleikkipuistoissa turvallisuus on osa tuotetta ja ennen yhteistyötä Falconyn kanssa sekä turvallisuustarkastukset että poikkeamaraportit toteutettiin perinteisillä paperilomakkeilla, joita säilytettiin fyysisissä kansioissa.

Sähköisen arkistoinnin puuttumisen lisäksi päänvaivaa aiheuttivat tiedon hidas liikkuminen ja raportoinnin puuttuminen, minkä vuoksi ongelma koettiin johdossa käsin tärkeäksi ratkaista. “Pohdimme ensin oman työkalun kehittämistä, mutta nähtyämme Falconyn ratkaisun, totesimme nopeasti, että meidän kannattaa ottaa meistä riippumattomasti kehittyvä järjestelmä käyttöön”, Hietasola toteaa.‍

KÄYTTÖÖNOTTO, TULOKSET‍ JA HYÖDYT

Järjestelmäkokonaisuus otettiin käyttöön nopealla aikataululla kaikissa leikkipuistoissa. Tulokset alkoivat näkyä pian käyttöönoton jälkeen: “Paperisessa dokumentissa on luonnollisesti omat haasteensa, mutta kyllä puutteisiin reagoimisen nopeuden paraneminen yllätti meidät. Nyt rajaava tekijä on käytännössä vain inhimillinen virhe, jos työntekijä unohtaa kirjata puutteen järjestelmään.”

Toisena isona hyötynä Hietasola mainitsee keskitetyn hallinnan tuoman mahdollisuuden kehittää prosesseja aiempaa tehokkaammin. “Voimme lisätä lennosta kysymyksiä ja osioita turvallisuusaudiointeihin, sekä uusia poikkeamakategorioita reaktiivisten havaintojen puolelle. Tästä hyvänä esimerkkinä tänä vuonna olemme korostaneet entisestään asiakasturvallisuuden rinnalla myös henkilökunnan työturvallisuutta, jonka tueksi olemme lisänneet sille oman ilmoitustyypin.”

Havaintoja ei kerätä ainoastaan havaitsemisen ilosta, sillä kertynyt data ja sen analysointi on olennainen osa HopLopin organisaatiokulttuuria. “Seuraamme taajuusmittarina poikkeamien lukumäärää kymmentätuhatta lasta kohden. Falconyn ratkaisut ovat mahdollistaneet tehokkaamman ja joustavamman seurannan tälle.”

Jatkuvasti eteenpäin katsovana ja toimintaympäristön muuttumisen tiedostavana organisaationa HopLop vaatii kumppaneiltaan kehittävää otetta ja innovoinnin tukea omaan toimintaansa. Hietasola suosittelee Falconya vahvasti myös muille organisaatioille, jotka etsivät parempia ratkaisuja turvallisuusjohtamiseen. “Asiakasymmärrys on omaa luokkaansa ja selkeästi käyttäjäkokemus edellä on kehitetty järjestelmää eteenpäin. Älkää missään tapauksessa lopettako tähän!”, Hietasola päättää.

22

Sisäleikkipuistoa

300+

Työntekijää

1,5M+

Vuosittaista kävijät

20M€

Liikevaihto

“Hankkiessamme ratkaisua Falconyn tarjoama alusta täytti heittämällä kaikki meidän kriteerit. Visuaalisesti ymmärrettävä, helppokäyttöinen ja looginen kokonaisuus kaikin puolin!”

Joona Hietasola

Partner

HopLop